Vin fra vest

Søk

tirsdag 11. oktober 2011

Druedata


Skandia -små, blå og best med makro-objektiv

Her følger oversiktstabeller fra de tre siste årene. Jeg har registrert knoppsprett, blomstring, fargeskifte og Brix-verdi ved høsting. Brix-målingene er basert på få druer og innhøstingen representerer den siste Brix-målingen selv om denne som regel er gjort for tidlig. Dette av praktiske formål fordi det ofte har vært så lite druer at plantene ikke har vært tildekket og druene senere har blitt spist av fugler.

2009:

Variant
Knoppsprett
Blomstring
Fargeskifte
Modning/høsting
Brix
Zilga
30.04

<17.08
30.09
13
Nordica
30.04
29.06
12.09
17.10
14
Schuyler
-
29.06
01.09
30.09
14
Trollhaugen
<26.04
28.06
30.08
13.09
13


 2010:  (Trollhaugen ble tildekket pga byggearbeid. Blomstret ikke.)

Variant
Knoppsprett
Blomstring
Fargeskifte
Modning/Høsting
Brix
Zilga
<21.05
08.07
01.09
30.09
12
Don Muskat
<21.05
19.07
14.09
12.10
11
Skandia
13-21.05
-
13.08
25.09
19
Hassansky sladki*
13-21.05
-
13.08
25.09
21
Nordica
21.05
<19.07
-
17.10
17
Rondo
<21.05
19.07
01.09
17.10
14,5
Alioshenkin
<21.05
04.08
-
17.10
10
Schuyler
12.05
30.06
27.09
17.10
12
Beta
<21.05
19.07
27.09
17.10
9
Sukribe
<21.05
>19.07
-
17.10
15
Supaga
<21.05
-
-
17.10
12

*Mot vegg

2011: (En rekke druestokker ble flyttet og eventuelle blomsterklaser ble fjernet. I løpet av vinteren døde 8/10 Solaris, 2/5 Rondo og 7/10 Cabernet cortis. Blomstringsværet var så dårlig at bare enkelte små drueklaser ble dannet.)

Variant
Knoppsprett
Blomstring
Fargeskifte
Modning/Høsting
Brix
Zilga
<29.04
29.06
-
16.09
12
Don Muskat
29.04
-
Sen aug.
16.09
13
Kuzminski sinni
-
10.06 (DH*)
02.08
06.09
15
Skandia
29.04
<09.07
<18.08
25.09
15
Hassansky sladki±
30.04
<<09.07
<18.08
23.09
21
Nordica
29.04
04.07
Tidl. okt
1510
14
Rondo
<08.05
03.08
Sen sept.
0810
13
Alioshenkin
<08.05
03.08
-
0810
12
Schuyler
<29.04
15.07
-
-
-

*DH=drivhus. Planten stod i drivhus tidlig i sesongen.
± Mot vegg

Døgngrader 2011

Den vegetative sesongen drar seg mot slutten og snart er det tid for å sitte inn og vegetere. Siden drueavlingen har vært laber føler jeg sterkt for å oppsummere. Når det er gjort er tiden inne for å se fremover mot 2012. Håpet er som kjent lysegrønt.

Først ute er en døgngradeoversikt.

I Bergen ser det ut som om det har vært et år på det jevne hvis vi sammenlikner det med målinger tilbake til 2005. Et slikt gjennomsnittsår er derimot betraktelig bedre enn snittet som værvarslingen opererer med. For Bergen er SDG(10)=421,5 og SDG(7)=923,7. Som tidligere nevnt får en liten økning i snittemperaturen store følger fordi den ligger så nær 10 grader.

2005200620072008200920102011        Snitt
Sum døgngrader (10)544,4833,3530,8715,7650526,6635,7633
Sum døgngrader (7)1055,41349,61037,71234,412071003,71182,31152


Når det gjelder "vingården" i Hardanger har ikke temperaturen vært like bra der med SDG(10)= 593,8 og SDG(7)=1092,1, men forskjellene er ikke store. Jeg har ikke like detaljerte data fra de foregående årene men med snittemperaturen fra årene 1960-90 var SDG(10)=440,2 og SDG(7)=893.

En interessant observasjon er at selv om SDG(10) ligger likt eller høyere i Hardanger så er SDG(7) betydelig lavere. Dette bunner nok med at det er varmere om sommeren i Hardanger enn i Bergen mens Bergen har varmere vær på vår og høst. Druer som vokser ved lavere temperatur skulle således ha bedre forhold i Bergen.

Men nå har vi ikke diskutert nedbøren...