Vin fra vest

Søk

søndag 9. desember 2012

Døgngrader 2012

Det er mørkt ute og lett snødrev etter en uke med skikkelig vinterkulde. De fleste av plantene som ikke tåler sånt har blitt satt inn i kjelleren. Denne gangen glemte jeg imidlertid rosmarinen i drivhuset. Tror ikke den tåler minus 9 grader i en uke. Er også usikkert om mandeltreet ute vil klare seg selv om mesteparten er nedsnødd. Neste vår får vi se om det består den store vintertesten.

Men så til saken. Jeg har nå regnet ut antall døgngrader for Bergen for 2012. For enkelhets skyld regner jeg ut for perioden 01.04 tom 31.10. Vanligvis regnes døgngrader som snittemperaturen gjennom et døgn minus 10 ganget med antall dager. Med tanke på at noen druesorter vokser allerede ved 7 grader og oppover regner jeg også ut døgngrader hvor jeg trekker 7 fra snittemperaturen. Når jeg en gang begynner å få avling på plantene får vi se hvilken parameter som beskriver utfallet best.

Sum døgngrader(10) var 566,5 og sum døgngrader(7) 1011,7 som er lavere enn for 2011 da SDG(10) var 635,7 og SDG(7) var 1182,3. For de siste 8 årene gir dette et snitt på SDG(10) 624,7 og SDG(7) 1135,2. Det betyr at de siste to årene har vært kaldere enn snittet og 2012 kaldest. Dette gir imidlertid et noe skjevt bilde. Disse verdiene er sterkt preget av at somrene i 2006 og 2008 var svært varme. De andre årene har målingene ligget mellom 530 og 650.

I år har sommeren vært på det jevne og høsten vært ganske kald så dette er nok hovedårsaken til at tallene ligger mot den lave enden. Som håpefull druedyrker kan jeg ikke annet enn å håpe på at 2013 blir en uteligger i den varme enden av skalaen.